Sự Kiện Sắp Diễn Ra

Tin phổ biến

Chungbuk Agrifood Trade Delegation 2018

Hafacen kết nối các doanh nghiệp trong nước gặp gỡ các doanh nghiệp Hàn Quốc đang mong muốn đưa sản phẩm vào Việt Nam

Hafacen - Thương mại tự do tại Hàn Quốc 2015

Hafacen -  Thương mại tự do 2015 tại Hàn Quốc Buổi giao thương với các doanh nghiệp Hàn Quốc

Họp với các doanh nghiệp Ấn Độ 4/2018

Meeting in Indai 4/2018

LOHAS Exhibition 2017 in Korea

Lohas exhibition 2017 tại Korea

Hội nghị thượng đỉnh kinh tế toàn cầu (Ges 2018) tại Ấn Độ

Hội nghị thượng đỉnh kinh tế toàn cầu là sự kiện hàng đầu của MVIRDC World Trade Center Mumbai và All India Association of Industries. Hội nghị Lần thứ 7 (GES 2018) sẽ thảo luận về chủ đề 'Chuỗi giá trị toàn cầu: Thúc đẩy phát triển tăng trưởng và phát triển bền vững MSME'.

Buổi họp với các doanh nghiệp in Malaysia 5/2018

Buổi họp với các doanh nghiệp in Malaysia 5/2018

Du học Đài loan

Triển lãm tại Côn Minh, Trung Quốc 2018

Triển lãm tại Côn Minh, Trung Quốc 6.2018
  1 2  
Up