17 Tháng Năm, 2018

Giới thiệu

HAFACEN có một mạng lưới các đối tác mạnh mẽ toàn cầu

Nhiệm vụ:

 • Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn cho các tổ chức/cá nhân trong nước, ngoài nước có nhu cầu thực hiện các hoạt động về đối ngoại.
 • Tư vấn làm thủ tục nhập cảnh
 • Vận động, tiếp nhận và triển khai các dự án đầu tư, viện trợ của tổ chức/cá nhân trong và ngoài nước
 • Tổ chức và tham gia tổ chức các hội thảo, diễn đàn về lĩnh vực đối ngoại, hợp tác quốc tế phục vụ phát triển kinh tế
 • Tổ chức các hoạt động tư vấn, dịch vụ đối với các cơ quan, tổ chức nước ngoài, người nước ngoài trong việc xin thuê đất, thuê nhà, thuê lao động…
 • Điều tra nghiên cứu thị trường trong nước/quốc tế để tư vấn và cung cấp thông tin cho các cơ quan, đơn vị nhằm đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, quan hệ quốc tế.

Dịch vụ cung cấp:

 • Du lịch MICE, du lịch công tác trong nước và ngoài nước
 • Kết nối kinh doanh. Diễn đàn kinh doanh
 • Họp, hội thảo, hội nghị (Chính phủ, Hiệp Hội, Tổ chức)
 • Tổ chức hoạt động nhóm, khen thưởng, sự kiện công ty
 • Triển lãm, hội chợ thương mại
 • Tư vấn thành lập đại lý, văn phòng đại diện tại Việt Nam, Đông Nam Á, Úc…
 • DMC

Cơ cấu tổ chức:

 • Hội đồng quản trị. Tổng giám đốc.
 • Các Phó giám đốc.
 • Phòng MICE
 • Phòng Sale-Marketing
 • Phòng Thương mại-Đầu tư
 • Văn phòng
 • Ban tài chính, kế toán
Up