Sự Kiện Sắp Diễn Ra

2 Tháng Ba, 2015

Hội nghị thượng đỉnh kinh tế toàn cầu (Ges 2018) tại Ấn Độ

Hafacen tổ chức đưa đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh kinh tế toàn cầu (Ges 2018) tại Ấn độ. Tại đây doanh nghiệp Việt có cơ hội tiếp cận, giao thương với các doanh nghiệp Ấn độ và các nước phát triển khác.

 

Up