Hội họp

10 Tháng Sáu, 2021

Mời tham gia giao thương online ngành hàng Phụ tùng ô-tô, xe tải, xe chuyên dụng

Trân trọng kính mời các Doanh nghiệp Việt  Nam tham dự giao thương trực tuyến online ngành hàng Phụ tùng ô-tô, xe tải, xe chuyên dụng với các doanh nghiệp Trung Quốc.

Thời gian: ngày 1/7/2021

Hình thức: giao thương online trực tuyến qua nền tảng Zoom meeting

Danh sách các doanh nghiệp Trung Quốc tải xuống tại đây

Đăng ký tham dự trước ngày 11/6/2021 bằng cách chụp namecard Công ty gửi về email: info@hafacen.vn với tiêu đề: Đăng ký giao thương 1/7/2021.

Up