Triển lãm

17 Tháng Hai, 2015

Elecrama Exhibition India 2018

ChangexChange được tổ chức bởi Hiệp hội những nhà sản xuất thiết bị điện và điện tử Ấn Độ IEEMA. IEEMA là hiệp hội lớn nhất trong ngành công nghiệp sản xuất thiết bị điện tử và các thiết bị liên kết của Ấn Độ. Hiện nay, IEEMA có khoảng 800 tổ chức thành viên với chuỗi giá trị hoàn chỉnh trong các sản phẩm tạo ra, truyền và phân phối năng lượng của họ. Các thành viên của IEEMA có tổng khối lượng doanh thu hằng năm vượt quá 25 tỉ đô la Mỹ và đã đóng góp hơn 90% các thiết bị năng lượng được lắp đặt ở Ấn Độ. Hafacen đưa đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang Ấn Độ tham quan và giao thương.

Up