Triển lãm

Triển lãm tại Côn Minh, Trung Quốc 2018

Triển lãm tại Côn Minh, Trung Quốc 6.2018

PCB Expo Thailand 2018, IMPACT Exhibition and Convention Center Bangkok- Thailand

PCB Expo Thailand 2018, IMPACT Exhibition and Convention Center Bangkok- Thailand
  1 2 3 4  
Tổ chức Kết nối Thương mại Quốc tế
Vmice
VIPRODEX
Phát Minh Đăng
Vimat Corp
Silk Sense
Megacom Vietnam
 ACE of M.I.C.E.
Up