Hội họp

Buổi họp với các doanh nghiệp in Malaysia 5/2018

Buổi họp với các doanh nghiệp in Malaysia 5/2018

Chungbuk Agrifood Trade Delegation 2018

Hafacen kết nối các doanh nghiệp trong nước gặp gỡ các doanh nghiệp Hàn Quốc đang mong muốn đưa sản phẩm vào Việt Nam

Hafacen - Thương mại tự do tại Hàn Quốc 2015

Hafacen -  Thương mại tự do 2015 tại Hàn Quốc Buổi giao thương với các doanh nghiệp Hàn Quốc
  1 2  
Tổ chức Kết nối Thương mại Quốc tế
Vmice
VIPRODEX
Phát Minh Đăng
Vimat Corp
Silk Sense
Megacom Vietnam
 ACE of M.I.C.E.
Up